21

žáků ZŠ

20

dětí MŠ

10

zaměstnanců

O nás

        Jsme malotřídní škola rodinného typu v malé obci. Ve škole je 21 žáků prvního stupně ve dvou třídách. Největší benefit spatřujeme v možnosti individuálního přístupu, který si díky 3 učitelkám a dalšímu pedagogickému pracovníku, můžeme dovolit.
        Žáci se učí nejen toleranci, ale především samostatnosti a pomoci druhým.

HETEROGENNÍ SKUPINY JSOU PRO ČLOVĚKA PŘIROZENNÉ
A VŠICHNI SE V NICH BUDEME NACHÁZET CELÝ ŽIVOT.

        Zaměstnanci naší školy tento způsob výuky znají, nebo si jej po jiných letitých zkušenostech cíleně vybrali a někteří jím prošli jako děti. Máme radost, že se můžeme a chceme dále vzdělávat, že rosteme spolu a že naší dubskou školu a školku inovujeme, držíme a děláme ji lepším a lepším místem. Dětem, které přestupují z MŠ do ZŠ, je tak nové prostředí, pedagogové i noví spolužáci známé. V takto malém prostředí se přirozeněji daří předcházet sociálně patologickým jevům jakým je třeba šikana nebo kyberšikana. Našim cílem je společně vytvářet pohodové, příjemné a bezpečné prostředí, kam se děti těší každý den.

        V mateřské škole je 20 dětí v jedné heterogenní třídě se dvěma střídajícími se učitelkami a jednou asistentkou. Ve vzdělávání upřednostňujeme rozvíjení smyslového vnímání jako základu veškerého přirozeného poznávání. I proto trávíme pátky venku a jsme šťastni, že jsme rychle v přírodě.

INDIVIDUALITAne jako líbivý pojem ale jako realita
SKUPINOVÁ PRÁCEkaždodenně
SAMOSTATNOSTjako nutnost pestrého kolektivu
PŘÍRODAna dosah
ZNÁMÉ PROSTŘEDÍv malé škole rodinného typu