Kdo jsme ?

Jsme málotřídní škola rodinného typu v malé obci. Ve škole je 21 žáků prvního stupně ve dvou třídách. Největší benefit spatřujeme v možnosti individuálního přístupu, který si díky 3 učitelkám a dalšímu pedagogickému pracovníku, můžeme dovolit. Žáci se učí nejen toleranci, ale především samostatnosti a pomoci druhým.

HETEROGENNÍ SKUPINY JSOU PRO ČLOVĚKA PŘIROZENÉ A VŠICHNI SE V NICH BUDEME NACHÁZET CELÝ ŽIVOT.

Zaměstnanci naší školy tento způsob výuky znají, nebo si jej po jiných letitých zkušenostech cíleně vybrali a někteří jím prošli jako děti. Máme radost, že se můžeme a chceme dále vzdělávat, že rosteme spolu a že naší dubskou školu a školku inovujeme, držíme a děláme ji lepším a lepším místem. Dětem, které přestupují z MŠ do ZŠ, je tak nové prostředí, pedagogové i noví spolužáci známé. V takto malém prostředí se přirozeněji daří předcházet sociálně patologickým jevům jakým je třeba šikana nebo kyberšikana. Našim cílem je společně vytvářet pohodové, příjemné a bezpečné prostředí, kam se děti těší každý den.

V mateřské škole je 20 dětí v jedné heterogenní třídě se dvěma střídajícími se učitelkami a jednou asistentkou. Ve vzdělávání upřednostňujeme rozvíjení smyslového vnímání jako základu veškerého přirozeného poznávání. I proto trávíme pátky venku a jsme šťastni, že jsme rychle v přírodě.

INDIVIDUALITA        ne jako líbivý pojem ale jako realita
SKUPINOVÁ PRÁCE        každodenně
SAMOSTATNOST        jako nutnost pestrého kolektivu
PŘÍRODA        na dosah
ZNÁMÉ PROSTŘEDÍ        v malé škole rodinného typu
Skip to content