Zápis do MŠ a ZŠ (LEX UKRAJINA)

Termín zápisu / Дата та час запису: 13.6.2022 od 15:00 do 16:00 h.

Místo zápisu / Місце запису: ZŠ Dub

Termín zápisu / Дата та час запису: 13.6. 2022 od 16:00 do 17:00 h.

Místo zápisu / Місце запису: MŠ Dub

Předpokládaný počet přijímaných / Орієнтовна кількість дітей: 2