Zápis do 1. třídy

Zápis do 1. třídy ZŠ proběhne na ZŠ Dub dne 22. 4. 2024 od 14:00 hod.

Těšíme se na Vás!

Kritéria  pro přijetí

Do prvních tříd se v rámci zápisu přednostně přijímají děti dle kritérií:
1. Žáci s místem trvalého pobytu na území Městyse Dubu a a na území příslušného školského obvodu Základní školy a Mateřské školy Dub, okres Prachatice, (spádová oblast - Dubská Lhota, Borčice, Javornice) a děti navštěvující MŠ Dub i z jiných školských obvodů.
2. Žáci s místem trvalého pobytu mimo příslušný školský obvod dle pořadí přijaté žádosti.

Kapacita 1. třídy je 15 žáků.

Přijati mohou být i žáci se zájmem o domácí výuku.
Vytvořte si webové stránky zdarma!