Zaměstnanci

Naši zaměstnanci

Ředitelkou naší málotřídní školy a mateřské školky je 

Mgr. Jaroslava Kohoutová Ph.D.

a vyučuje přírodovědu, vlastivědu, prvouku, tělesnou výchovu a informatiku.

EMAIL: skola@zsdub.cz

kohoutova@zsdub.cz


Třídní učitelkou 1. a 2. třídy je

Mgr. Magdalena Jungwirthová

Také je výchovným poradcem, koordinátorem v oblasti ICT.

 Vyučuje český jazyk, matematiku, prvouku, výtvarnou výchovu a pracovní činnosti.

EMAIL: jungwirthova@zsdub.cz 

Asistentkou pedagoga je 

Eliška Fialová


EMAIL: fialova@zsdub.cz 

Vedoucí školní jídelny je

Lenka Kuklová

a také pracuje jako asistentka pedagoga

EMAIL: skolnijidelna@zsdub.cz  

Vychovatelkou ve Školní družině je

Daniela Půbalová

EMAIL: druzina@zsdub.cz 

Zástupkyní ředitelky pro mateřskou školu je

Jana Lencová

a je vedoucí paní učitelkou mateřské školy.

EMAIL: materskolka@zsdub.cz


Paní učitelkou v mateřské škole je

Bc. Tereza Fesslová

EMAIL: fesslova@zsdub.cz 

 V Mateřské škole je

Štěpánka Kalčíková

Asistentkou 

Email: kalcikova@zsdub.cz 

O finance školy se stará

Milada Koblencová

Hlavní kuchařkou je

Vladimíra Tesařová

EMAIL: skolnijidelna@zsdub.cz 

K ruce hlavní kuchařce je

Petra Kellnerová

v MŠ pracuje také jako uklízečka.  

Uklízečkou v ZŠ je

Bc. Lucie Růžičková  

Vytvořte si webové stránky zdarma!