Menu
Základní škola a Mateřská škola Dub, okres Prachatice
Základní škola a Mateřská škola Dub, okres Prachatice

Ochrana osobních údajů žáků školy

Při konání propagačních akcí budou pořizovány reportážní fotografie, příp. audiovizuální nahrávky na základě čl. 6 odst. 1 písm. e) GDPR.

Povinně zveřejňované informace v souladu se čl. 13 GDPR

Totožnost a kontaktní údaje správce osobních údajů

ZŠ a MŠ Dub
Dub 102
384 25 Dub více na www.zsdub.cz

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů

ZŠ a MS Dub jmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů dle čl. 37 odst. 1. písm. a)
Mgr. Jan Kotrba, email: kotrba@gdprpartners.czz

Účel zpracování osobních údajů a právní základ pro zpracování

V souladu s čl. 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen "GDPR"), budou poskytnuté osobní údaje shromažďovány a zpracovávány výhradně za účelem uspořádání kulturní/společenské akce a propagačních materiálů (včetně fotek, ročního focení na konci roku) příp. za účelem zajištění služeb s ním souvisejících (např. doprava, ubytovací a stravovací služby).

Právním základem pro zpracování je:

  • čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR v případě údajů nezbytných pro splnění právní povinnosti, tj. povinnosti vyplývají z občanského zákoníku daňových předpisů a dalších předpisů související s výkonem obecní činnost.
  • čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR v případě údajů nezbytných pro splnění smluvních povinností souvisejících s doprovodnými službami, zejména ubytováním, dopravou a stravou,
  • 6 odst. 1 písm. e) GDPR v případě pořizování fotografií a audiovizuálních záznamů, přičemž veřejný zájem spočívá v informování veřejnosti o činnosti ZŠ a MŠ Dub a uchování vzpomínek pro žáky ZŠ a MŠ Dub

Příjemci nebo kategorie příjemců, předávání do třetích zemí a mezinárodním organizacím

Poskytnuté osobní údaje nebudou předávány, s výjimkou konce školního roku, kde činnost MŠ bude zdokumentována na přenosném disku a na vyžádání poskytnuta zákonným zástupcům. Na webu ovšem budou pořizovány reportážní fotografie, příp. audiovizuální záznamy na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Účastníci mají právo vznést proti konkrétním fotografiím a záznamům námitky v souladu s čl. 21 GDPR, které budou ve lhůtě bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce, vyřízeny.

Osobní údaje zároveň nebudou předávány do třetích zemí ani mezinárodním organizacím.

Doba uchovávání osobních údajů

Osobní údaje budou uchovány po dobu 6 měsíců po skončení kulturní/společenské akce.

Fotografie a audiovizuální záznamy z uskutečněných společenských a kulturních akcí, případně z hromadného focení mohou být zveřejněny na webových stránkách a propagačních materiálech školky tisku, v elektronických médiích. (Zde ovšem bez označení konkrétních osob; nebude tedy prováděno profilování ani automatizované zpracování). Dále fotografie a audiovizuální záznamy mohou být uchovány i po dobu delší než 6 měsíců a to v elektronické podobě na ZŠ A MŠ Dub

Poučení o právech

Právo na přístup k osobním údajům

Jste oprávněn/a od nás požadovat informaci, zda jsou vaše osobní údaje zpracovávány či nikoliv a pokud ano, máte přístup k informacím o účelech zpracování, kategoriích dotčených osobních údajů, příjemcích nebo kategoriích příjemců, dobu uchovávaní osobních údajů, informace o vašich právech (práva požadovat od správce opravu nebo výmaz, omezení zpracování, vznést námitku proti tomuto zpracování), o právu podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů, informace o zdroji osobních údajů, informace o tom, zda dochází k automatizovanému rozhodování a profilování a informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro vás, informace a záruky v případě předávání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizace. Máte právo na poskytnutí kopií zpracovávaných osobních údajů. Právem získat tuto kopii však nesmějí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

Právo na opravu

Pokud došlo na vaší straně například ke změně telefonního čísla nebo jiné skutečnosti, kterou lze považovat za osobní údaj, máte právo od nás požadovat opravu zpracovávaných osobních údajů. Navíc máte právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

Právo na výmaz ("právo být zapomenut")

V určitých stanovených případech máte právo požadovat, abychom vaše osobní údaje vymazali. Mezi takové případy patří například, že zpracovávané údaje nejsou pro výše zmíněné účely nadále potřebné. Po uplynutí doby nezbytnosti mažeme údaje automaticky sami, nicméně můžete se na nás se svou žádostí také kdykoliv obrátit. Vaše žádost pak podléhá individuálnímu posouzení (i přes vaše právo na výmaz můžeme mít povinnost či oprávněný zájem si vaše osobní údaje ponechat) a o jejím vyřízení budete detailně informováni.

Právo na omezení zpracování

ZŠ a MŠ Dub zpracovává vaše osobní údaje pouze v nezbytně nutném rozsahu. Pokud byste však měli pocit, že např. překračujeme výše stanovené účely, pro které osobní údaje zpracováváme, můžete podat žádost, aby vaše osobní údaje byly zpracovávány výhradně pro nejnutnější zákonné důvody nebo aby byly osobní údaje omezeny (pouze uchovávány). Vaše žádost pak podléhá individuálnímu posouzení a o jejím vyřízení budete detailně informováni.

Právo vznést námitku

Pokud byste zjistili nebo se jen domníváte, že provádíme zpracování osobních údajů v rozporu s ochranou vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s právními předpisy (za předpokladu, že osobní údaje jsou správcem zpracovávány na základě veřejného nebo oprávněného zájmu, nebo jsou zpracovávány pro účely přímého marketingu, včetně profilování, či pro statistické účely nebo pro účely vědeckého či historického významu), můžete se na nás obrátit a požádat nás o vysvětlení či odstranění vzniklého závadného stavu.

Právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů

Můžete se kdykoliv obrátit s vaším podnětem či stížností ve věci zpracování osobních údajů na Úřad na ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7. Více informací naleznete na webových stránkách úřadu www.uoou.cz.

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18
1
19
1
20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Počasí

dnes, úterý 25. 6. 2024
déšť 19 °C 13 °C
středa 26. 6. slabý déšť 18/13 °C
čtvrtek 27. 6. déšť 22/13 °C
pátek 28. 6. slabý déšť 18/15 °C

Svátek

Svátek má Ivan

Zítra má svátek Adriana

Státní svátky a významné dny na zítřek:

  • Mezinárodní den boje proti narkomanii
  • Mezinárodní den na podporu obětí mučení

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na

Projekty