Zájmové vzdělávání (kroužky) od 1. 12. dále pokračují