Navýšení stravného s účinností od 1. 8. 2022

Zvýšení ceny za stravu odebranou ve školní jídelně

Z důvodu růstu cen energií a potravin dojde od 1.8.2022 ke zvýšení ceny za stravu odebranou ve školní jídelně.

Cena obědů (od 1.8.2022)

Mateřská škola:

Strávníci do 6 let věku                                 

                                                                       přesnídávka               10 Kč

                                                                       oběd                          23 Kč               43 Kč/ den

                                                                       svačina                       10 Kč

Strávník dovršující ve školním roce 7 let

                                                                       přesnídávka               10 Kč

                                                                       oběd                          31 Kč               51 Kč/ den

                                                                       svačina                       10 Kč

Základní škola:

Strávníci 7–10 let                                          oběd                           31 Kč

Strávníci 11-14 let                                         oběd                           33 Kč

Výše úhrady oběda pro žáka ZŠ je závislá na jejich věku, kterého dosáhnou v daném roce.

Rozhodující školní rok je vždy od 1. 9. do 31. 8. následujícího roku

Úhrada stravného probíhá do 15. dne následujícího měsíce

  • Hotově vkanceláři u vedoucí školní jídelny nebo účetní
  • Bezhotovostně jednorázovým příkazem na č. účtu: 2801222999/2010