Školní družina

Školní družina je součástí Základní školy a Mateřské školy Dub a sídlí v Dubu u Prachatic. V současné době má ŠD jedno oddělení, pracuje zde jedna vychovatelka.

Družina je otevřena

  • pondělí - čtvrtek 6:00 - 7:35, 11:40 - 15:45 hodiny.
  • pátek - 6:00 - 7:35, 12:00 - 15:45

V rámci družiny zde probíhají různé aktivity, jedná se o klasickou školní družinu, dále o školní klub a volnočasové aktivity tj. kroužky. 

ŠD nabízí žákům jednorázové akce související s tématy ve školním roce, např. bude nabídnut příměstský tábor v době jarních prázdnin pro děti věkové kategorie od 7-10 let. Minimální počet dětí pro konání PT je 5. Velký důraz je kladen na sportovní aktivity a didaktické hry. 

Vytvořte si webové stránky zdarma!