Oznámení

Vyvěšeno dne: 4. 12. 2023

Vyvěšeno do: 21. 12. 2023

Zodpovídá: Mgr. Eva Zíková

Vážení rodiče,

moc si vážím našich vzájemných vztahů s Vámi s rodiči i s naším zřizovatelem. Nechci se připojovat k trestání třetí strany - Vás za to, že se nedokážou kompetentní lidé v našem resortu stavět problémům čelem, naslouchat svým zaměstnancům a hledat vhodné řešení. Přestože část našeho kolektivu zvolilo radikální řešení, dokážeme zajistit v den stávky 27. 11. 2023 provoz v MŠ (8:00-15:00) i provoz ZŠ. Vzhledem k tomu, že pro žáky ZŠ je zajištěn projektový den v Prachaticích a návrat bude kolem 15:40, děti nebudou již muset využít ŠD. Stravu máme zabezpečenou pro děti MŠ i žáky ZŠ externě.


VYJÁDŘENÍ ŘEDITELSTVÍ KE STÁVCE
Všichni zaměstnanci naší školy souhlasí s požadavky školského odborového svazu. Obáváme se hlavně plánu na redukci proplácených vyučovacích hodin, což se dotýká i naší malotřídní školy a povede k zatížení rozpočtu zřizovatele a s tím souvisí šetření nejen na pomůckách, ale i v péči o naše prostory. Hodně využívané granty z evropských fondů na projektové dny a inovativní vzdělávání budeme nuceni využívat na mzdové prostředky, abychom byli schopni zajistit kvalitní výuku pro všechny žáky a děti dle platné legislativy. Plánované změny jsou velkým zásahem do školního vzdělávacího systému a obáváme se toho, že se z našeho školství vytratí individualizace, diferenciace, moderní technologie, podpora talentů. Na online schůzce s panem ministrem školství dne 21.11.2023 jsme byli ujištěni, že kroky nebudou tak drastické. Věřím tomu, že na ministerstvu se skutečně snaží v době krize najít nejvhodnější řešení a souhlasím jako ředitel s tím, že je potřeba v určitých směrech šetřit. Ale je také třeba připomenout, že neodmyslitelnou součástí každého školského zařízení je i nepedagogický personál, jehož práce je naším státem nedoceněná a opět zůstává na školách, aby práci přiměřeně ocenil. Naše školství se ocitá několik let ve velkých proměnách a byli bychom rádi, aby byly i nadále podpořené všechny kroky vedoucí k modernizaci našeho školského vzdělávacího systému.                             Mgr. Jaroslava Kohoutová Ph. D.

Vyvěšeno dne 22. 11. 202

Vyvěšeno dne 22. 11. 2023

Vyvěsila: Eva Zíková

Vytvořte si webové stránky zdarma!