Oznámení

UZAVŘENÍ MŠ

V OBDOBÍ ČERVENEC A SRPEN 2023

Oznamuje všem rodičům, že dle ustanovení

§ 3, odst.1 Vyhlášky č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání, bude v letním období měsíců červenec a srpen uzavřená mateřská škola a to od:

17. 7. - 20. 8.

Vyvěšeno dne 17. 5. 2023

Vyvěsil: Anna Marešová

Vyvěšeno dne 10. 5. 2023

Vyvěsil: Anna Marešová

Vážení rodiče, 

od 2.5.2023 platí nový rozvrh hodin z důvodu plaveckého výcviku. Byl zaslán na Vaše soukromé emailové adresy a též je vyvěšen na našich webových stránkách v sekci Základní škola - Rozvrh.

Vyvěsil: Mgr. Anna Marešová

Vyvěšeno dne: 30. 4. 2023

Vážení rodiče,

V hromadném zveřejnění rozhodnutí o přijetí k plnění PŠD v příloze se dozvíte výsledky správního řízení. Celkem je přijato 7 dětí.

Na Vaše děti se v září těšíme, sledujte naše webové stránky, kde Vás budeme informovat o nástupu do školy.

S pozdravem, Mgr. Jaroslava Kohoutová PhD.

18.4.2023

Vyvěsil: Mgr. Anna Marešová

Vyvěšeno dne: 18. 4. 2023

Třídní schůzky

Vážení rodiče, 

v úterý 18. 4. 2023 zveme Vás na konzultační odpoledne v době od 14:15 do 16:30 hodin.

Učitelky ZŠ Dub

Vyvěsil: Mgr. Anna Marešová

Vyvěšeno dne: 11. 4. 2023

Zápis žáků do 1. ročníku ZŠ

Zápis dětí do první třídy pro školní rok 2023/2024

Vážení rodiče a milí předškoláci,

srdečně Vás zveme k prezenčnímu zápisu do první třídy, který se uskuteční

v úterý 4. dubna 2023 od 15:00 hodin v budově ZŠ.

Zápis dětí do prvního ročníku základního vzdělávání proběhne v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Pro školní rok 2023/2024 budou zapsány do 1. ročníku děti, které dovrší k 31. 8. 2023 věku šesti let. Dostaví se tedy děti narozené od 1.9.2016 do 31.8. 2017 a děti, kterým byl ve školním roce 2022/2023 udělen odklad školní docházky.

Přineste s sebou:

- rodný list dítěte

- občanský průkaz rodiče.

- pokud budete žádat o odklad školní docházky, žádost musí být doložena posouzením pedagogicko-psychologické poradny nebo SPC a také posouzením odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Oznámení o přijetí najdete po skončení zápisu také na webu školy.

V případě dotazů mě prosím kontaktujte na tel.č. 724 328 103.

Mgr. Jaroslava Kohoutová Ph.D.


Přerušení provozu MŠ od 23.12. 2022 - 2. 1 . 2023

Oznamujeme, že od 23.1.2022 - 2. 1. 2023 bude v MŠ přerušen provoz v období vánočních prázdnin


My v tom Jihočechy nenecháme

Vážení rodiče, jak již mnozí víte, Jihočeský kraj vyhlásil dotační program pro obyvatele svého kraje ,,My v tom Jihočechy nenecháme".  Podrobnosti k programu najdete na:
https://myvtomjihocechynenechame.cz/podpora-aktivit-deti-mladeze

Pokud máte o tuto podporu zájem, prosím, prostudujte si podmínky dotace. V příloze je žádost o podporu, pro OSVČ formulář k daňovému přiznání za rok 2021 a potvrzení úřadu práce při pobírání příspěvků na děti/ bydlení či evidence na ÚP/vykazování nulových příjmů.

Pro vysvětlení nejasností a případných dotazů byla zřízená linka přímo na JČK tel: 386 720 149 nebo 386 720 662. Ochotně Vám poradí.

Vyplněnou žádost včetně potřebných příloh doručte do školy osobně!!! do 15. 12. 2022. 

Kdo má nárok:

  • Nárok na příspěvek mají pouze děti s trvalým pobytem v Jihočeském kraji (minimálně od 1. 8. 2022)
  • Nárok má každá rodina, která pobírá příspěvek na bydlení či přídavky na dítě nebo čistý příjem na jednoho člena domácnosti nesmí přesáhnout 13.000,- Kč
  • Žadatel ani další osoby ze společné domácnosti nesmí být registrováni na úřadu práce déle než 6 měsíců

Je nutné doložit:

  • Potvrzení z úřadu práce o vyplácení přídavků na děti nebo příspěvku na bydlení - formulář 1
  • Potvrzení, že žadatel ani další společně posuzované osoby nejsou registrovány na úřadu práce déle než 6 měsíců - formulář 1
  • Potvrzení o příjmech ze zaměstnání (vydává zaměstnavatel) nebo příjmech OSVČ - formulář 2

Volby do školské rady - zástupce rodičů

Ve volbách do Školské rady, které proběhly dne 8.11. v průběhu konzultačního odpoledne, byla za zákonné zástupce zvolena paní Bc. Lucie Růžičková

Zápis dětí do MŠ

Základní škola a Mateřská škola Dub
Dub 102
Dub, 384 25 
Stránky jsou spravovány Mgr. Annou Marešovou
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!