Oznámení


Přerušení provozu MŠ od 23.12. 2022 - 2. 1 . 2023

Oznamujeme, že od 23.1.2022 - 2. 1. 2023 bude v MŠ přerušen provoz v období vánočních prázdnin


My v tom Jihočechy nenecháme

Vážení rodiče, jak již mnozí víte, Jihočeský kraj vyhlásil dotační program pro obyvatele svého kraje ,,My v tom Jihočechy nenecháme".  Podrobnosti k programu najdete na:
https://myvtomjihocechynenechame.cz/podpora-aktivit-deti-mladeze

Pokud máte o tuto podporu zájem, prosím, prostudujte si podmínky dotace. V příloze je žádost o podporu, pro OSVČ formulář k daňovému přiznání za rok 2021 a potvrzení úřadu práce při pobírání příspěvků na děti/ bydlení či evidence na ÚP/vykazování nulových příjmů.

Pro vysvětlení nejasností a případných dotazů byla zřízená linka přímo na JČK tel: 386 720 149 nebo 386 720 662. Ochotně Vám poradí.

Vyplněnou žádost včetně potřebných příloh doručte do školy osobně!!! do 15. 12. 2022. 

Kdo má nárok:

  • Nárok na příspěvek mají pouze děti s trvalým pobytem v Jihočeském kraji (minimálně od 1. 8. 2022)
  • Nárok má každá rodina, která pobírá příspěvek na bydlení či přídavky na dítě nebo čistý příjem na jednoho člena domácnosti nesmí přesáhnout 13.000,- Kč
  • Žadatel ani další osoby ze společné domácnosti nesmí být registrováni na úřadu práce déle než 6 měsíců

Je nutné doložit:

  • Potvrzení z úřadu práce o vyplácení přídavků na děti nebo příspěvku na bydlení - formulář 1
  • Potvrzení, že žadatel ani další společně posuzované osoby nejsou registrovány na úřadu práce déle než 6 měsíců - formulář 1
  • Potvrzení o příjmech ze zaměstnání (vydává zaměstnavatel) nebo příjmech OSVČ - formulář 2

Volby do školské rady - zástupce rodičů

Ve volbách do Školské rady, které proběhly dne 8.11. v průběhu konzultačního odpoledne, byla za zákonné zástupce zvolena paní Bc. Lucie Růžičková

Vytvořte si webové stránky zdarma!