Oslava pololetí – 2018

Oslava prvního vysvědčení

V naší třídě se učí společně žáci první a páté třídy.
Pro naše kamarády prvňáčky byl 31. leden dnem, kdy měli dostat svoje první školní vysvědčení.
Rozhodli jsme se, že pro ně uspořádáme společnou pololetní oslavu.
Nejdříve nám paní učitelka všem rozdala vysvědčení za I.pololetí a pochválila nás.
Všichni jsme měli radost, máme výborné výsledky a některé známky si ještě můžeme opravit.
Sladké pohoštění jsme snědli společně ve třídě a tam jsme také pro prvňáčky připravili zábavné hry na stanovištích. Když se potom převlékli do tepláků, mohli si zařádit ve sportovních soutěžích v tělocvičně. Protože všechno splnili, dostali od nás diplomy ,sladkosti a omalovánky jako odměnu.
Na závěr celé oslavy jsme vystřelili konfety….Prvňáčkům se oslava moc líbila a o to nám šlo, když jsme ji pro ně připravovali.
Adélka, Pavel, Pepa a Terezka – žáci 5.ročníku.
Za přípravu a provedení hezké společné akce děkuje třídní učitelka Mgr. Jana Krohová