Návštěva STROOM – ježeček, záhon bylinek, podzimní tvoření ZŠ