Mateřská škola

O nás: Mateřská škola Dub

Pracujeme podle nového Rámcového programu předškolního vzdělávání.  

Veškeré snažení všech zaměstnanců školy směřuje k tomu, aby zde bylo dítě maximálně šťastné a spokojené.

Filosofií naší školky je rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti cestou přirozené výchovy, položit základy celoživotního vzdělávání všem dětem podle jejich možností, zájmů a potřeb.

Náš školní program pro předškolní vzdělávání (ŠVP) "Slunce svítí pro všechny" vychází ze zaměření MŠ, a to je snaha objevovat s dětmi svět ve všech jeho podobách.

Cíle:

Vzdělávání chceme uskutečňovat ve všech činnostech a situacích, které se v průběhu dne vyskytnou, vyváženým poměrem spontánních a řízených aktivit. 

Specifickou formou bude představovat didakticky zacílená činnost, ve které pedagog s dítětem naplní konkrétní vzdělávací cíle formou záměrného a spontánního učení. Toto učení se zakládá na aktivní účasti dítěte, je založené na smyslovém vnímání, prožitkovém a interaktivním učení, zpravidla ve skupině a individuálně. 

Chceme omezit předávání hotových poznatků a slovních poučení. Všechny činnosti obsahují prvky hry a tvořivosti. U dětí s vadou řeči doporučujeme logopedickou péči. 

Též se zaměřujeme na rozvoj dětí s odkladem školní docházky. 

Co plánujeme

  • společenské akce rodičů a dětí 
  • branné hry
  • sběr kaštanů, žaludů a starost o zvěř v zimě
  • společné akce MŠ a ZŠ
  • návštěva CEV Dřípatka 


Vytvořte si webové stránky zdarma!