Kdo jsme?

Kdo jsme?

Jsme málotřídní základní škola a mateřská škola rodinného typu v malé obci Dub. Ve škole se učí žáci prvního stupně ve dvou třídách. Mateřská škola je jednotřídní. Největší benefit spatřujeme v možnosti individuálního přístupu. Jako další přednosti spatřujeme badatelsky orientovanou výuku, využívání rozmanitých pomůcek a dobrá vybavenost školy. Žáci se učí u nás učí toleranci, zodpovědnosti, samostatnosti a dovednosti umět pomoci druhým.

HETEROGENNÍ SKUPINY JSOU PRO ČLOVĚKA PŘIROZENÉ A VŠICHNI SE V NICH BUDEME NACHÁZET CELÝ ŽIVOT.

Zaměstnanci naší základní a mateřské školy tento způsob výuky znají, nebo si jej po jiných profesních zkušenostech cíleně vybrali a někteří jím prošli jako děti. Dětem, které přestupují z MŠ do ZŠ, je nové prostředí, pedagogové i spolužáci známé, tímto odpadá náročná aklimatizace na školní prostředí. V takto malém prostředí se přirozeněji daří předcházet rizikovému chování žáků. Naším cílem je společně vytvářet pohodové, příjemné a bezpečné prostředí.

Ve mateřské škole bývá kolem dvaceti dětí v jedné heterogenní třídě se dvěma střídajícími se učitelkami a jednou asistentkou. Ve vzdělávání upřednostňujeme rozvíjení smyslového vnímání jako základu veškerého přirozeného poznávání. I proto trávíme většinu času venku a využíváme možnosti přírody za humny.


Vložte svůj text...

Vytvořte si webové stránky zdarma!