Historie

Historie školy

18. st.

Pravidelná školní výuka začala v Dubu 29. 1. 1787, první přesná zpráva o počtu dětí, které navštěvovaly školu v Dubu, pochází z roku 1790 (129 žáků).

 19. st.

Nejprve se vyučovalo v domě čp. 2 (u Háserů), k výstavbě došlo až v roce 1801. Počátkem školního roku 1874/75 byla založena knihovna pro žáky. Rekordního počtu žáků bylo dosaženo v roce 1903, kdy školu navštěvovalo 273 žáků.

1. světová válka, 20. léta

23. března 1914 byl položen základní kámen nové školní budovy, kolaudace proběhla v červnu 1915. Před začátkem školního roku 1925/26 byla provedena důkladná oprava školy.

2. světová válka

Roku 1939 bylo při dubské škole rodičovské sdružení. Po osvobození Dubu americkými vojáky v květnu 1945 se obnovila předválečná výuka. Část americké armády se v budově školy zdržela až do října, výuka tak dočasně probíhala v domě čp. 6.

40. a 50. léta

V roce 1948 byla v poschodí zřízena tělocvična, v obci byl také vystaven obecní vodovod. O letních prázdninách 1957 byla provedena generální oprava školy, do které byla , mimo jiné, zavedena elektřina.

60. léta

Počátkem 60. let bylo rozhodnuto o přesunu Střední zemědělské technické školy z Vimperku do Dubu, základní a střední škola tak po 1,5 roce sídlily ve společné budově. Začátkem roku 1963 byla zahájena stavba nového školního pavilonu, který byl kolaudován v únoru 1964.

70. léta

Velkým přínosem bylo zavedení telefonu do školy na podzim 1979.

80. léta

V letech 1982-85 došlo k rekonstrukci budovy přístavbou k jihovýchodní boční stěně, kde byly přistavěny kotelna s uhelnou, garáže, šatna, sklad, školní kuchyně s jídelnou a 1 byt.

90. léta

V září 1996 byla při MŠ otevřena školní družina, kde fungovala 9 let. Na začátku školního roku 1997 - 98 byla škola vybavena 5 počítači a tiskárnou.

21. st.

V květnu 2002 byl ve škole zaveden internet. 

Od r. 2000 se v ZŠ i MŠ vzdělávají integrovaní žáci, roku 2003 obdržela škola sponzorský dar - schodolez a peněžní dary na zakoupení elektrického vozíku pro postiženého žáka.

V roce 2011 Liga lidských práv udělila ZŠ Dub certifikát FÉROVÁ ŠKOLA.

Rok 2003 - k našemu subjektu se připojuje MŠ Bušanovice až do roku 2014, kdy se osamostatňuje. 

2010 - byly pořízeny interaktivní tabule z projektu ,,EU peníze školám"

2019 - reorganizace MŠ, zvětšení ložnice, nový kotel.

2020 - interaktivní panel, konvektomat

2022 - první tištěné závěrečné vysvědčení z PC, proběhla velká rekonstrukce školy, která zahrnovala výměnu lin ve třídách, výmalbu a celkovou rekonstrukci kuchyně, byl také pořízen nový bojler.Vytvořte si webové stránky zdarma!