Dokumenty

Navýšení stravného s účinností od 1. 8. 2022

Zvýšení ceny za stravu odebranou ve školní jídelně

Z důvodu růstu cen energií a potravin dojde od 1.8.2022 ke zvýšení ceny za stravu odebranou ve školní jídelně.

Cena obědů (od 1.8.2022)

Mateřská škola:

Strávníci do 6 let věku

přesnídávka 10 Kč

oběd 23 Kč 43 Kč/ den

svačina 10 Kč

Strávník dovršující ve školním roce 7 let

přesnídávka 10 Kč

oběd 31 Kč 51 Kč/ den

svačina 10 Kč

Základní škola:

Strávníci 7-10 let oběd 31 Kč

Strávníci 11-14 let oběd 33 Kč

Výše úhrady oběda pro žáka ZŠ je závislá na jejich věku, kterého dosáhnou v daném roce.

Rozhodující školní rok je vždy od 1. 9. do 31. 8. následujícího roku

Úhrada stravného probíhá do 15. dne následujícího měsíce

  • Hotově v kanceláři u vedoucí školní jídelny nebo účetní
  • Bezhotovostně z Vašeho bankovního účtu – tzv. inkasem 

Přihláška ke stravování

Odhlašování obědů na www.strava.cz do 7:00 hodin.

Vytvořte si webové stránky zdarma!