DEN MATEK 2018

Představení se uskutečnilo ke Dni Matek 10. 5. 2018

Představení dětí z MŠ – Cirkus:

Představení dětí ze ZŠ: