Badatelský klub

Projekt Šablony III – Moderní vzdělávání v ZŠ a MŠ Dub u Prachatic

Od 10.9.2021 se otevírá pro žáky naši ZŠ Badatelský klub, který je finančně podpořen z projektu Šablony III.

Ukončení Badatelského klubu podpořeného z projektu: 21.1.2022

Certifikáty obdrželi všichni žáci, kteří badatelský klub navštěvovali