Naši mateřskou školu navštěvuje dvacet dětí ve věku od 2-7 let a to nejen z Dubu, ale i z přilehlých osad – Dubské Lhoty, Lipovic, Tvrzic. Od roku 2003 je MŠ v jednom právním subjektu se ZŠ Dub pod vedením Mgr. Radky Matuškové. Učitelky MŠ jsou Radka Pravdová, Jana Lencová; kuchařka Vladimíra Tesařová, uklízečka a vedoucí ŠJ Lenka Kuklová.
Poplatek za MŠ činí 300Kč za dítě, předškoláci za zákona neplatí, celodenní stravné činí 35Kč za dítě.
Činnost MŠ se řídí školním vzdělávacím programem s názvem ,,Slunce svítí pro všechny“.
MŠ má nově vybaveny třídy a prostory, které plně vyhovují nejrůznějším skupinovým i individuálním činnostem. Za pomoci rodičů se nám podařilo vybudovat novou školní zahradu.
Posláním naší MŠ je stále rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti cestou přirozené výchovy. Položit základy celoživotního vzdělávání všem dětem na základě jejich možností a zájmů.
V mateřské škole máme různé akce a aktivity. Každoročně sbíráme pro zvířátka na zimu za pomoci rodičů žaludy, kaštany a kukuřici, které pak nosíme do krmelce a také je předáváme místním myslivcům, kteří zase na oplátku nezapomenou na děti se sladkostí k MDD. Navštěvujeme CEV Dřípatku v Prachaticích se vzdělávacími programy. S Expedicí ,,Světozor“ si děti vyzkoušely tkaní, polytechnické dovednosti a pokusy. Každoročně nás navštíví Mikuláš, máme vánoční besídky pro rodiče, spojené vždy s pracovní dílnou. Vítáme nové občánky do života, kulturním vystoupením potěšíme důchodce na jejich setkání a maminky k jejich svátku. Jezdíme na školní výlet, opékáme si buřtíky v Dubské Lhotě, navštěvujeme dílny STROOM, chráněnou dílnu, apod.
Máme ale společné akce i se ZŠ – pravidelně za námi jezdí s krátkými pohádkami divadélko Zvoneček, dále besedy, koncerty, jezdíme na kurz plavání, chodíme do ZŠ na návštěvu.
Pozorujeme a užíváme si krásnou přírodu a vše kolem nás. Na světě je přeci krásně.