Foto MŠ Dub

MŠ- práce na svém portfoliu, tvoření, hraní a práce s předškoláky

Základní

MŠ-Pátky trávíme hlavně venku

Základní

MŠ – střípky z posledních dnů

Základní

MŠ – program Pohyb do škol

Základní

MŠ – pečeme jablka v županu

Základní

Divadlo Zvoneček – Sůl nad zlato

Základní

DEN MATEK

Základní

Divadlo Zvoneček

Základní

Den Matek – 2018

Základní
Den Matek – 2018

Představení se uskutečnilo ke Dni Matek 10. 5. 2018

 

Představení dětí z MŠ – Cirkus:

 

Představení dětí ze ZŠ: