Foto MŠ Dub

Divadlo Zvoneček – Sůl nad zlato

Základní

DEN MATEK

Základní

Divadlo Zvoneček

Základní

Den Matek – 2018

Základní
Den Matek – 2018

Představení se uskutečnilo ke Dni Matek 10. 5. 2018

 

Představení dětí z MŠ – Cirkus:

 

Představení dětí ze ZŠ: