Vítejte na stránkách Základní školy
a Mateřské školy
v Dubu

O nás:

 

Subjekt tvoří základní škola, mateřská škola, školní jídelna a školní družina.

Základní škola je pro 55 žáků s družinou a jídelnou.

Jedná se o dvoutřídní základní školu, v níž se vzdělávají žáci  1.-5. ročníku.

Pedagogický sbor je tříčlenný, tvoří jej ředitelka, dva pedagogové.

Jako výchovný poradce na škole pracuje Mgr. Radka Matušková

Jako metodik prevence na škole pracuje Mgr. Jana Krohová

 

 

 

 

Škola pro všechny

V platnosti je Školní vzdělávací program s názvem Škola pro všechny. ŠVP k nahlédnutí u ředitelky v ZŠ.


 

 Mateřskou školku  navštěvuje 16 dětí ve věku od 2-7 let a to nejen z Dubu,ale i  z přilehlých osad-Dubské   Lhoty, Lipovic a Tvrzic. Školka má 2 učitelky.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Slunce svítí pro všechny

Činnost MŠ se řídí Školním vzdělávacím programem s názvem Slunce svítí pro všechny.